Bonus ABP

Uit het jaarverslag van het ABP over 2020 blijkt dat het ABP 1,5 miljard aan bonussen heeft uitgekeerd. Wat, lees ik dat goed? Het grootste pensioenfonds van Nederland bonussen uit. Bij het ABP zijn 3,1 miljoen mensen aangesloten, waarvan bijna 1 miljoen mensen een pensioenuitkering krijgen en ik ben er daar een van. Ik heb die bonus nog niet ontvangen. U? Dat gaat ook niet gebeuren, want die bonussen zijn niet voor de pensioengerechtigden, maar voor de externe beheerders van de beleggingsfondsen. Die krijgen een bonus, een zogenaamde prestatievergoeding, omdat ze meer rendement hebben behaald dan was afgesproken. Indirect profiteren de uitkeringsgerechtigden daar ook van, want anders had het ABP ons moeten korten en dat is dit jaar opnieuw niet gebeurd. ABP moet een dekkingsgraad hebben van 126 procent of liever hoger en dan krijgen we mogelijk wel een verhoging van ons pensioen. In maart van dit jaar stond de dekkingsgraad op 100.5 procent, terwijl deze eerder 82 procent was. Knap dus dat er toch nog zoveel rendement is gerealiseerd in het afgelopen coronajaar, maar een bonus of liever een verhoging van de pensioenuitkeringen zit er niet in en dat is al jaren het geval. Wij, de pensionado ’s, staan al jaren op nul verhoging en daarmee ‘verdienen’ we t.o.v. de werkenden steeds minder en hebben dus fiks minder te besteden, want het leven wordt wel steeds duurder. Zou het nieuwe pensioenstelsel daar verbetering in brengen. Ik moet het nog zien! Gelukkig wordt de AOW wel jaarlijks geïndexeerd. Dat we dit jaar niet zijn gekort ligt niet aan het ABP, maar aan minister Koolmees. Eigenlijk is, of moet ik zeggen was, de ondergrens om de pensioenen niet te hoeven verlagen 104 procent. ABP stond 31 december 2020 op 92 procent en besloot Koolmees om per die datum de grens te verlagen van 104 naar 90 procent en dus zat het ABP er vlak boven. Snapt u het nog. Wat mij nog steeds dwars zit is dat er een te lage dekkingsgraad is en aan de andere kant 1,5 miljard euro aan bonussen is uitgekeerd. Zijn er toch mensen die flink aan de ABP verdienen, terwijl de ‘klanten’ weinig profiteren. 1,5 miljard gedeeld door 1 miljoen uitkeringen is per pensionado toch een bonus van € 1.500, -. Daar kunnen we alleen maar van dromen.